Governmental anti-pandemic policies, vaccination, population mobility, Twitter narratives, and the spread of COVID-19: Evidence from the European Union countries

Elena Fedorova, Svetlana Ledyaeva*, Oksana Kulikova, Alexandr Nevredinov

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Governmental anti-pandemic policies, vaccination, population mobility, Twitter narratives, and the spread of COVID-19: Evidence from the European Union countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Medicine and Dentistry

Veterinary Science and Veterinary Medicine

Psychology

Social Sciences