Green growth or degrowth? Assessing the normative justifications for environmental sustainability and economic growth through critical social theory

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

84 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green growth or degrowth? Assessing the normative justifications for environmental sustainability and economic growth through critical social theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology