Green marketing and consumerism as social change in China: Analyzing the literature

Qingyun Zhu, Joseph Sarkis*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

69 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green marketing and consumerism as social change in China: Analyzing the literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences