Green supply chain management and innovation: a modern review

Lucas Silvestre de Carvalho, Nelson Oliveira Stefanelli*, Lilian Carolina Viana, Diogo de Siqueira Camargo Vasconcelos, Bruno Garcia Oliveira

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green supply chain management and innovation: a modern review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Nursing and Health Professions

Economics, Econometrics and Finance