Green supply chain management and the circular economy: Reviewing theory for advancement of both fields

Junjun Liu, Yunting Feng, Qinghua Zhu*, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

74 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green supply chain management and the circular economy: Reviewing theory for advancement of both fields”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap