Green supply chain practices and performance in Ghana's mining industry: A comparative evaluation based on DEMATEL and AHP

Simonov Kusi-Sarpong*, Joseph Sarkis, Xuping Wang

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green supply chain practices and performance in Ghana's mining industry: A comparative evaluation based on DEMATEL and AHP”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance