Guiding music students during workshop-based on-the-job learning

Esa Virkkula, Jagat Bahadur Kunwar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Guiding music students during workshop-based on-the-job learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences