Gustav Elfving and the emergence of the optimal design theory.

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputDigitala eller visuella produkterVetenskaplig

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gustav Elfving and the emergence of the optimal design theory.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science