Have the “Mega-Journals” Reached the Limits to Growth?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

67 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Have the “Mega-Journals” Reached the Limits to Growth?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi