Health, schooling and lifestyle among young adults in Finland

Unto Häkkinen, Marjo-Riitta Järvelin, Gunnar Rosenqvist, Jaana Laitinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Sökresultat