Helping to build a sustainable future through the greening of industry and its networks: Knowledge sharing and action promotion

Joseph Sarkis*, Diego Vazquez-Brust, Theo De Bruijn, Kurt Fischer, Maria Laura Franco-Garcia, Somporn Kamolsiripichaiporn, Harn Wei Kua, Martin Lehmann, Ilangovan Kuppusamy

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Helping to build a sustainable future through the greening of industry and its networks: Knowledge sharing and action promotion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap