Henkilöstötuottavuuden johtaminen Arjessassa 2015-2017: Tieteellinen raportti henkilöstötuottavuuden johtamisesta, muutoksista ja yhteyksistä taloudelliseen tuloksellisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen

Bidragets översatta titel: LLedning av personalproduktiviteten i organisationen Arjessa åren 2015-2017: Vetenskaplig rapport om lednigen av personalproduktivitet, förändring och samband med ekonomisk prestationsförmåga och kundtillfredsställelse

Ossi Aura, Guy Stefan Ahonen, Tomi Hussi

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

Arjessa är en år 2010 grundad riksomfattande sammanslutning som består av företag som erbjuder välbefinnandetjänster åt familjer och enskilda individer. Organisationen är en del av den nordiska Hunana-koncernen och sysselsätter i Finland över 1300 personer.
Arjessa har sedan sin begynnelse i Finland medvetet satsat på ett ledarskap som stöder personalens välbefinnande. För att klargöra den valda ledarskapsmodellens effekter utfördes en undersökning genom att tillämpa den av Aura , Ahonen och Hussi utvecklade personal-produktivitetsmodellen (PPI). Modellen utgår ifrån att personalens upplevda kunnande, motivation och arbetsförmåga samvarierar med organisationens ekonomiska effektivitet. Modellens giltighet har tidigare testats bl.a. inom byggnadsssektorn (Aura, Ahonen, Hussi 2015).
Empiriskta data gällande PPI:s delfaktorer samlades in för åren 2015-2017. Anlaysen visade att PPI inom Arjessa öveträffar motsvarande värde inom centrala jämförelseorganisationer och att tvecklingen varit gynnsam under jämförelseåren. Data om kundtillfredsställelse och personalens sjukfrånvaro visade liknande nivåer och utvecklingstrender.
Bidragets översatta titelLLedning av personalproduktiviteten i organisationen Arjessa åren 2015-2017: Vetenskaplig rapport om lednigen av personalproduktivitet, förändring och samband med ekonomisk prestationsförmåga och kundtillfredsställelse
OriginalspråkFinska
UtgivningsortSeinäjoki
FörlagArjessa Oy
Antal sidor27
ISBN (tryckt)978-952-94-0587-9
ISBN (elektroniskt)978-952-94-0588-6
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning

Nyckelord

  • 512 Företagsekonomi
  • personalproduktivitet
  • välbefinnande
  • barnomsorg

Citera det här