Heritability of lifetime earnings

Ari Hyytinen, Pekka Ilmakunnas*, Edvard Johansson, Otto Toivanen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Heritability of lifetime earnings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap