High-involvement work practices and conflict management procedures as moderators of the workplace bullying–wellbeing relationship

Maria Törnroos*, Denise Salin, Linda Magnusson Hanson

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”High-involvement work practices and conflict management procedures as moderators of the workplace bullying–wellbeing relationship”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap