High-performance work system and transformational leadership for employee constructive voice: unique and relative importance in a high-power distance context

Mats Ehrnrooth, Alexei Koveshnikov*, Evgeniya Balabanova, Heidi Wechtler

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-performance work system and transformational leadership for employee constructive voice: unique and relative importance in a high-power distance context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology