High performance work system and transformational leadership : Revisiting and questioning their implications for health-related well-being

Mats Ehrnrooth*, Alexei Koveshnikov, Heidi Wechtler, Sven Hauff

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High performance work system and transformational leadership : Revisiting and questioning their implications for health-related well-being”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology