High-tech acquisitions by low-tech firms: Does acquirer experience count?

Maria Ihamuotila, Eva Liljeblom, Benjamin Maury*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”High-tech acquisitions by low-tech firms: Does acquirer experience count?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi