Holding On While Letting Go: Neocolonialism as Organizational Identity Work in a Multinational Corporation

Marianne Storgaard*, Janne Tienari, Rebecca Piekkari, Snejina Michailova

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Holding On While Letting Go: Neocolonialism as Organizational Identity Work in a Multinational Corporation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap