Horizontal subcontracting and investment in idle dispatchable power plants

Jan Bouckaert, Geert Van Moer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Horizontal subcontracting and investment in idle dispatchable power plants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance