Household Optimism and Overborrowing

Ari Hyytinen, Hanna Putkuri

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Household Optimism and Overborrowing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi