How artificiality and intelligence affect voice assistant evaluations

Abhijit Guha, Timna Bressgott, Dhruv Grewal, Dominik Mahr, Martin Wetzels, Elisa Schweiger*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How artificiality and intelligence affect voice assistant evaluations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science