How Can Interactivity Be Facilitated in a Massive Open Online Course? Lessons from the “Principles of Service Management” Course

Henrik Virtanen*, Anu Norrgrann

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”How Can Interactivity Be Facilitated in a Massive Open Online Course? Lessons from the “Principles of Service Management” Course”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap