How Companies Can Respond to the Coronavirus

Michael Hudecheck, Charlotta Sirén, Dietmar Grichnik, Joakim Wincent

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How Companies Can Respond to the Coronavirus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi