How do companies reduce their carbon footprint and how do they communicate these measures to stakeholders?

Elfriede Penz, Pia Polsa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”How do companies reduce their carbon footprint and how do they communicate these measures to stakeholders?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap