How do different types of investors react to new earnings information?

A Ekholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How do different types of investors react to new earnings information?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi