How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles of digital platform capability, network capability and ambidexterity

Javier Cenamor*, Vinit Parida, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

411 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles of digital platform capability, network capability and ambidexterity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology