How much does the “same-gender effect” matter in VCs' assessments of entrepreneurs?

Aija Voitkane, Jeaneth Johansson, Malin Malmström*, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How much does the “same-gender effect” matter in VCs' assessments of entrepreneurs?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences