How Stakeholder Pressure Affects the Effectiveness of International-Local Nongovernmental Organization Collaboration in Localization of Humanitarian Aid

Mohammad Moshtari*, Ghasem Zaefarian, Evelyne Vanpouke

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How Stakeholder Pressure Affects the Effectiveness of International-Local Nongovernmental Organization Collaboration in Localization of Humanitarian Aid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences