How to strategically choose or combine augmented and virtual reality for improved online experiential retailing

Tim Hilken*, Mathew Chylinski, Debbie I. Keeling, Jonas Heller, Ko de Ruyter, Dominik Mahr

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

57 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How to strategically choose or combine augmented and virtual reality for improved online experiential retailing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science