Human–Animal Relations in Business and Society: Advancing the Feminist Interpretation of Stakeholder Theory

Linda Tallberg*, Jose-Carlos García-Rosell, Minni Haanpää

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

34 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human–Animal Relations in Business and Society: Advancing the Feminist Interpretation of Stakeholder Theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences