Humanitarian logistics performance in the light of gender

Gyöngyi Kovacs, Peter Tatham

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    26 Citeringar (Scopus)

    Sökresultat