I Would Walk 10 000 Steps: The Role of Smart Technology Services in Responsibilisation of Consumer Well-Being

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”I Would Walk 10 000 Steps: The Role of Smart Technology Services in Responsibilisation of Consumer Well-Being”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance