Identification of the differencing operator of a non-stationary time series via testing for zeroes in the spectral density

Tucker McElroy*, Agnieszka Jach

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification of the differencing operator of a non-stationary time series via testing for zeroes in the spectral density”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics