Identifying categories of service innovation: A review and synthesis of the literature

Hannah Snyder, Lars Witell*, Anders Gustafsson, Paul Fombelle, Per Kristensson

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

144 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identifying categories of service innovation: A review and synthesis of the literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi