Identifying Robust portfolios of suppliers: A sustainability selection and development perspective

Andrew C. Trapp*, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

81 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identifying Robust portfolios of suppliers: A sustainability selection and development perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap