If You Fight With Me, I'll Get Mad! A Social Model of Entrepreneurial Affect

Nicola Breugst, Dean A. Shepherd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”If You Fight With Me, I'll Get Mad! A Social Model of Entrepreneurial Affect”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi