Implementation intentions in the entrepreneurial process: concept, empirical findings, and research agenda

Marco van Gelderen, Teemu Kautonen, Joakim Wincent, Marina Biniari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementation intentions in the entrepreneurial process: concept, empirical findings, and research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi