Improving efficiency in social services with discrete event simulation

Russell Harpring*, Gerald W. Evans, Rod Barber, Stacy M. Deck

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Improving efficiency in social services with discrete event simulation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap