Improving the coordination in the humanitarian supply chain: exploring the role of options contract

Lijo John, Anand Gurumurthy, Arqum Mateen, Gopalakrishnan Narayanamurthy*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improving the coordination in the humanitarian supply chain: exploring the role of options contract”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance