In the eyes of the beholder: the HRM capabilities of the HR function as perceived by managers and professionals

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In the eyes of the beholder: the HRM capabilities of the HR function as perceived by managers and professionals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Social Sciences