Incentive Contracts are not Rigged by Powerful CEOs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Incentive Contracts are not Rigged by Powerful CEOs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi