Independent versus non-independent outside directors in European companies: who has a say on CEO compensation?

Pablo de Andres, Laura Arranz-Aperte, Juan Antonio Rodriguez-Sanz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Independent versus non-independent outside directors in European companies: who has a say on CEO compensation?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi