Industrial internet of things business models in the machine-to-machine context

Seppo Lemminen *, Mervi Rajahonka, Robert Wendelin, Mika Westerlund

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Industrial internet of things business models in the machine-to-machine context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi