Influencing consumers to choose environment friendly offerings: Evidence from field experiments

Per Kristensson*, Erik Wästlund, Magnus Söderlund

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influencing consumers to choose environment friendly offerings: Evidence from field experiments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi