Innovation Opportunities: An Overview of Standards and Platforms in the Video Game Industry

Mikael Laakso, Linus Morten Nyman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Innovation Opportunities: An Overview of Standards and Platforms in the Video Game Industry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi