Innovation Opportunities: An Overview of Standards and Platforms in the Video Game Industry

Mikael Laakso, Linus Morten Nyman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Innovation Opportunities: An Overview of Standards and Platforms in the Video Game Industry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science