Institutionalisation and subjective wellbeing for old-age individuals: is life really miserable in care homes?

Petri Böckerman, Edvard Johansson, Samuli I. Saarni

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Institutionalisation and subjective wellbeing for old-age individuals: is life really miserable in care homes?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap