Integrating sustainability into supplier selection: A grey-based topsis analysis

Chunguang Bai*, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Integrating sustainability into supplier selection: A grey-based topsis analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi