Integration capacity and knowledge‐based acquisition performance

Bruce T. Lamont, David R. King, David J. Maslach, Manuel Schwerdtfeger, Janne Tienari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Integration capacity and knowledge‐based acquisition performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology