Inter-sectoral preparedness and mitigation for networked risks and cascading effects

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inter-sectoral preparedness and mitigation for networked risks and cascading effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap